Samen sporen zoeken

Categorieën

Thema

Recreatie en Toerisme

Jaar

2012

Provincie

West-Vlaanderen

Locatie

Tielts Plateau

Assen

As 4

Projectgegevens

Promotor

Freinetschool Het Reuzenhuis

Duurtijd

01/03/2011 - 30/06/2013

Situering

Sinds november 2002 trekken leerlingen en begeleiders van Freinetschool Het Reuzenhuis naar de Westhoek. In enkele dagen tijd verkennen ze de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog. Met Opa Roger als leidsman krijgen ze op locatie oude verhalen te horen: het Kerstbestand van december 1914, Tyne Cot en Vladslo, en de gebeurtenissen die leidden tot het gedicht In Flanders Fields van John McCrae.

De verhalen maken heel veel zichtbaar. Tot op vandaag zijn er talloze vormen van geweld. En dan is de vraag niet zozeer: wat weet ik van dat geweld? Of hoe schakelen we dat geweld uit? Belanghebbend is vooral: Hoe komen we het geweld te boven? Hoe geraken we voorbij het geweld? Welke stappen kunnen we zetten in de richting van meer rechtvaardigheid en vrede voor allen?

Vorig jaar kwam een van de initiatiefnemende leerkrachten in contact met mevrouw Lut Celie en het therapeutisch en vormingscentrum De Bleekweide. Haar werking, en vooral haar benadering van zorg, emotie en verlieservaring bieden ons de kans om de bestaande projectwerking – de Vredesdriedaagse – te verinnerlijken. Ook om de samenhang tussen pacifistisch denken enerzijds, en zorg en zorgzaamheid anderzijds te tonen. En dus te verankeren, bovendien op het niveau van de ganse school! Zo’n verankering vraagt evenwel om extra ruimte. Betrokken leerkracht opperde: waarom geen treinwagon? … Dit voorstel verwijst naar november 1918 toen te Compiègne de wapenstilstand ondertekend werd ... in een treinwagon.

Het project wordt door drie voetstukken geschraagd:

  • Kennis en inzicht verwerven/overdragen over WO I (cfr. herinneringseducatie), en over pacifisme en geweldloos handelen
  • Attitudes verwerven: hoe kunnen we – voortbouwend op de pacifistische erfenis en op het inzicht terzake - doorheen "doen, beleven en voelen" helend zijn voor onszelf en voor anderen?
  • De school als een veilig eiland dat bruggen slaat tussen "hier en ginder", "tussen jou en mij", tussen werkelijkheden die ons omringen met o.a. een mediatheek (thematisch geordend en toegankelijk voor derden) en een openluchttentoonstelling met laagdrempelige kennisoverdracht (cfr. educatief toerisitische focus)

 

Een netwerk van diverse partners werkt mee aan de realisatie van een of meerdere onderdelen van het project.

Doelstellingen

Er kunnen drie doelstellingen onderscheiden worden:

  • Kennisoverdracht: de historische rol van Tielt tijdens WO I mee kenbaar maken, dit vanuit een educatieve en pedagogische bezorgdheid, zowel intern als extern;
  • Synergetisch effect: een ruim netwerk opzetten waar partners van diverse pluimage elkaar ontmoeten én versterken;
  • Verbondenheid doorheen coöperatie: de muren tss school en samenleving openstellen en elkaars expertise, ervaring en inzicht, dienstig maken aan elkaar.

Uitvoering

 Freinetschool Het Reuzenhuis

Contactpersoon

Kris Bruwaert
Gruuthusestraat 90
8700 Tielt
051/40 92 72