Samen WERKEN aan Vlaanderens Mooiste landschap

Categorieën

Thema

Milieu en natuur

Jaar

2013

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Oost-Vlaanderen

Assen

As 3

Projectgegevens

Promotor

REGIONAAL LANDSCHAP VLAAMSE ARDENNEN

Duurtijd

01/01/2013 - 30/06/2015

Situering

Het landschap is één van de sterke troeven van de Vlaamse Ardennen en moet goed beheerd worden. In dit project werken 3 partners SAMEN. 

Ten eerste door vraag en aanbod mbt landschapsonderhoud zorgvuldig af te stemmen (in pilootgebieden, maar ook thematisch).

Ten tweede door alternatieve financiering te zoeken om financiële continuïteit te verzekeren, geflankeerd door sensibilisering voor kwaliteitsvol landschapsonderhoud (naar inwoners, bezoekers, bedrijfswereld en overheden).

Tenslotte wordt de eigen bevolking ingeschakeld bij dit beheer: landbouwers via agrobeheergroepen en boeren en burgers via knotteams, met specifieke aandacht voor valorisatie van het snoeiafval.

Doelstellingen

De oprichting van een streekloket waar vraag en aanbod mbt onderhoud van de landschappelijke infrastructuur beter op elkaar afgestemd worden. Dit gebeurt in overleg en in samenwerking met de betrokken partners. Dit moet resulteren in concrete landschapsonderhoudsplannen in geselecteerde pilootgebieden.

 

Sensibilisatie voor kwaliteitsvol landschapsonderhoud en onderzoek en implementatie van alternatieve financieringssystemen (visitor's payback, streekfonds). Dit moet op lange termijn de nodige financiële continuïteit garanderen.

 

Introduceren van nieuwe (samenwerkings) vormen rond het onderhoud van landschap (met bijkomend oog voor het energieaspect van het snoeiafval):

* agrobeheergroepen en agro-aanneming rond landschapsonderhoud. Hierdoor worden zowel een belangrijke groep aan de vraagzijde (landbouwers met te beheren elementen) als aan de aanbodzijde (landbouwers die beheer wensen te verzorgen op eigen terrein of op terrein van derden) benaderd.

* knotteams: samenwerking tussen vrijwilligers en landbouwers voor het onderhoud van knotbomen in natuurgebieden, bij landbouwers, gemeentebesturen, particulieren.

 

Landbouwers actief betrekken in beheer en behoud van het landschap: we benaderen zowel een belangrijke groep aan de vraagzijde (landbouwers met te beheren elementen) als aan de aanbodzijde (landbouwers die beheer wensen te verzorgen op eigen terrein of op terrein van derden).

 

Uitvoering

REGIONAAL LANDSCHAP VLAAMSE ARDENNEN

Contactpersoon

Els Eeckhout
Veemarkt 27
9600 Ronse
055/20 72 65