Flourishing Destinations

Transnationaal samenwerkingsproject van LEADER Meetjesland met Roemeense en Schotse Plaatselijke Groep.

Korte samenvatting

Met dit project willen we concreet acht toeristische projecten realiseren in het krekengebied in Assenede en Sint-Laureins die opgezet worden vanuit de gemeenschap (rurale ondernemers, inwoners, verenigingen) en die bijdragen aan een florerende bestemming. Maar we willen vooral een nieuwe vorm van samenwerking opzetten met de lokale gemeenschap en hiermee de basis leggen voor structurele veranderingen.

In het provinciaal streekcentrum Huysmanhoeve in Eeklo gaan we hiermee aan de slag op microschaal en focussen hierbij op een verbetering van het onthaal en de uitwerking van een ambachtenwerking op de site met sterke relatie tot de omgeving.

Het concept van een florerende bestemming werd ontwikkeld door Anna Pollock (UK) en kadert binnen een groeiende bewustwording dat inspraak van de lokale gemeenschap essentieel is in de ontwikkeling van een gebied, dus ook op vlak van toerisme. Met dit project brengen we het concept in de praktijk en testen het voor het eerst uit. Ook Toerisme Vlaanderen zoekt concrete uitwerkingen op het terrein en neemt het Meetjesland mee als pilootregio binnen haar traject Toerisme Transformeert. In de concrete uitwerking plannen we ook gezamenlijke intensieve vorming en ervaringsuitwisseling met twee andere LEADER-regio’s in Schotland en Roemenië op vier transnationale bijeenkomsten.

Doelstellingen

De capaciteit van de drie kandidaat-bestemmingen (commerciële en gastheren in Angus, Meetjesland en Bazinul Dornelor) opbouwen om deel te nemen aan de ontwikkeling van een bloeiende bezoekerseconomie die alle belanghebbenden ten goede komt.

Dat betekent:

  • Een gemeenschap van verschillende deelnemers ontwikkelen en koesteren die zijn afgestemd op een gedeelde visie, doel en reeks waarden en die bereid en in staat zijn om samen te leren en te handelen

  • Collectief leren en kennisuitwisseling: kennis opbouwen en delen en begrijpen hoe een bloeiende bezoekerseconomie als een levend systeem kan werken in elke specifieke bestemming (externe krachten, kansen, beperkende factoren, organisatiestructuren en dynamiek)

  • Het ontwikkelen van de innerlijke capaciteit (bewustzijn, reflectie, luisteren, co-creatie, samenwerking) en uiterlijke vaardigheden (kennis en competenties) om weloverwogen keuzes te kunnen maken, en co-creëren en met succes projecten uitvoeren die uniek zijn voor de regio en bijdragen aan de opbloei van individuen, bedrijven en de bestemming als geheel.

  • Verspreiding van het proces en verhalen over transformerende initiatieven op de drie gebieden en internationaal

Outputs

  • Drie levendige, actieve, verschillende gemeenschappen die in staat zijn hun eigen bezoekerseconomie vorm te geven en te besturen op een manier die alle leden van de gemeenschap kansen biedt om mee te doen en ervan te profiteren. Voor Meetjesland zijn deze gemeenschappen het Kreek-gebied (Sint-Laureins en Assenede) en op microschaal: het provinciale bezoekerscentrum Huysmanhoeve in Eeklo.

  • Verschillende tastbare voorbeelden van nieuwe projecten die zijn ontworpen en worden geleverd door de gemeenschappen waarvan kan worden aangetoond dat ze een positief nettovoordeel aan de bestemming en zijn leden bijdragen.

  • Een aantoonbare toename in niveaus van participatie en leiderschap getoond door leden van de gemeenschap

  • Traject en getuigenissen gedeeld zodat andere bestemmingen en communities kunnen leren of geïnspireerd raken.

Looptijd

  • 1 oktober 2018 - 31 december 2020