De Bourgogne en de Westhoek, streken om te ontdekken en te waarderen!

'Ik speel liever binnen, want daar zitten de stopcontacten', zegt een jongen van tien. Kinderen die buiten spelen in een natuurlijke omgeving, in het landschap, worden een rariteit. Nooit eerder in de geschiedenis brachten zoveel kinderen zo'n groot deel van hun vrije tijd binnenshuis door, vaak voor een tv- of computerscherm. Richard Louv schreef er een boek over 'het laatste kind in het bos'. Hij brengt het gebrek aan contact met de natuur en landschap van deze 'online-generatie' in verband met verontrustende trends als de toename van overgewicht, concentratiestoornissen of depressies bij kinderen. Hij is de eerste die onderzoek in kaart heeft gebracht waaruit blijkt dat direct contact met de natuur van wezenlijk belang is voor de fysieke en emotionele gezondheid van onze kinderen. Het heeft een positieve invloed op hun zelfbeeld, hun nieuwsgierigheid en creativiteit. Het komt hun gevoel van verbondenheid met de natuur en het landschap ten goede. Zo groeit langzaam het besef dat zij een klein stukje zijn in dit groter geheel... Maar hoe beleven/ervaren kinderen dit landschap? Wat denken zij erover? En hoe kunnen wij deze belevingswaarde verhogen, intenser maken? Welke ingrepen in het landschap, al dan niet tijdelijk van aard, kunnen haar belevingswaarde voor kinderen verhogen (land art, belevingspad, speelweefsel)? Hoe kunnen wij hun band met die open ruimte herstellen of verstevigen? Bij dit project wordt vertrokken van echt typische eigenschappen voor kinderen:

 • hun 'spelend aanwezig' zijn
 • hun drang naar avontuur en actie
 • hun creativiteit en oneindige fantasie

 

De doelstellingen van het samenwerkingsproject zijn:

 • de sectoren onderwijs en erfgoededucatie linken aan elkaar
 • erfgoedontsluiting (vnl. duiding) op de site van de Kemmelberg en de Mont Lassois
 • jongeren- en/of scholenuitwisseling verfrissend opstarten (videoconferenties, blog, e-twinning, elke school gaat goed voorbereid 1 x op bezoek, ...)
 • ruimte bieden aan land art-projecten waarmee jongeren/leerlingen volop mogen experimenteren
 • aanleg van een gezamenlijk belevingspad, ruimte bieden aan speelweefsel, opmaak van een speels gidsje + gids voor de leerkrachten ontwikkelen van een erfgoedkoffer

 

De belangrijkste activiteiten in het kader van het project zijn:

Fase 1:

 • twee videoconferenties in Kemmel: uitwisseling tussen een Vlaamse en een Franse klas, goede kennismaking, uitgezonden op Ketnet
 • uitwisseling tussen leerkrachten
 • blog
 • workshop land art op de Kemmelberg, Vlaamse leerlingen met Vlaamse en Franse leerkrachten
 • workshop land art in Chatillonnais, Franse leerlingen met Vlaamse en Franse leerkrachten
 • bezoek van de klas van Sint-Bernard
 • evaluatievergaderingen met leerkrachten: workshops en uitgewisselde boxen
 • tentoonstelling: foto en film, van de land art werkjes zelf voor de ouders
 • blog actiever inzetten als een middel voor uitwisseling tussen de leerlingen zelf

 

Fase 2:

 • speels gidsje (voor kinderen, speels beleven van het landschap)
 • gids voor de leerkrachten die het speels gidsje begeleidt
 • tegenbezoek van Vlaamse klas
 • werkbezoeken voor de begeleiders

 

Aanvang en einde van het project: 01/01/2011 - 30/06/2015

 

Hoofdpromotor / contact:

Gemeente Heuvelland

Bergstraat 24

8950 Kemmel

burgemeester@heuvelland.be

057/45 04 50