Sierteeltmuseum Lochristi

Categorieën

Thema

Toerisme

Jaar

2010

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Lochristi

Assen

As 3

Projectgegevens

Projectkost

100.206,74 euro

Promotor

Gemeente Lochristi

Duurtijd

01/10/2010 - 30/06/2012

Situering

Te realiseren infrastructuur:

 • Sierteeltmuseum met buitenaanleg

Doel van het sierteeltmuseum:

 • Het historische (zowel economisch als sociaal en cultureel) belang van de sierteeltsector in onze streek kaderen en illustreren.
 • Het promoten van de sierteelt en de agrarische sector in zijn totaliteit.
 • Het verstrekken van informatie en educatie met betrekking tot de sierteelt en de daarmee verbonden activiteiten.
 • Tentoonstellen van werktuigen, alaam en voorwerpen in verband met sierteelt en agrarische sector.
 • Tentoonstellen van verschillende cultiva met grootste economisch belang in de streek, in botanische tuin.
 • Ontwikkeling streekidentiteit.

Type kosten dat project met zich meebrengt:

 • Inrichting museum en plaatsing serres
 • Aanleg botanische tuin
 • Ontwikkeling van educatief materiaal voor museum.
 • Het museum toeristisch toegankelijk maken, ontsluiten via toeristische kanalen (vb. schoolbezoeken, rondleiding met gidsen) en bekendmaken via publiciteit.
 • Integratie bezoek museum in toeristisch dagarrangement.

Meerwaarde van het project:

 • Dorpskernvernieuwend en –versterkend: groene long van de buurt én ontmoetingsplaats voor buurtbewoners (ook bewoners van het

nabijgelegen RVT).

Kritische succesfactoren:

 • Belang van goede promotie. Het museum moet voldoende bekendheid genieten.
 • Collectie moet voldoende aantrekkelijk zijn én blijven voor de bezoeker.
 • Gidsen moeten verhelderende toelichting verschaffen.
 • Goede samenwerking noodzakelijk tussen gemeente en uitbater museum (vzw) en andere partners.
 • Het in goede staat onderhouden van de site.

Bekendmaking van het project:

Promotie via:

 • Eigen gemeentelijke kanalen: UiTinLochristi, digitale informatieborden in deelgemeenten, maandelijks blad infoLochristi, website, gemeentelijke aanplakborden, uitgave toeristische brochure, aanbod dagarrangementen
 • Perscontacten: lokaal, regionaal en nationaal
 • Toerisme Waasland en Toerisme Oost-Vlaanderen: website, nieuwsbrieven en publicaties
 • Scholen
 • Beroepsorganisaties
 • MovE: Musea Oost-Vlaanderen in Evolutie - samenwerkingsverband van

Musea in Oost-Vlaanderen dat digitale collectieregistratie en –ontsluiting wil optimaliseren.

 • Provinciaal museumconsulentschap: leskoffers

Relaties met de sector:

 • Tijdelijke tentoonstellingen met materiaal van partners zijn steeds mogelijk
 • Samen aanbieden van arrangementen voor bezoekers

Situring en opvolging van het project:

Via:

 • Gemeentebestuur
 • Gemeentelijke diensten (cultuur & toerisme, openbare werken)
 • Vzw VVW, die zal instaan voor de uitbating van het museum

Stadia van uitvoering:

 • Infrastructuurwerken
 • Buitenaanleg: aanleg botanische tuin - plaatsing serres
 • Inrichting museum:

Fase I: opmaakt stijlboek en concept

In stijlboek werd opgenomen: korte beschrijving van de verschillende ruimtes, “doel” van de ruimte, mogelijks tentoon te stellen materiaal in de ruimte, “vorm” van de presentatie (zie bijlage)

Fase I is uitgevoerd.

Fase II: opmaak scenario

Keuze welke objecten zullen worden tentoon gesteld en de manier waarop dit zal gebeuren (in

kast, hangkast, …)

Bepalen afmetingen kasten

Bepalingen inhoud multimediamateriaal, programma computers met touchscreen, …

Fase III: uitwerking

Leveren en plaatsen kasten, …

Uitwerken op maat gemaakt multimediamateriaal, programmeren touchscreens, …

Fasen II en III zijn toegewezen aan de firma Dimensys en zijn heden in uitvoering.

Doelstellingen

 • Het historische (zowel economisch als sociaal en cultureel) belang van de sector in onze streek kaderen en illustreren
 • Het promoten van de sierteelt en de agrarische sector in zijn totaliteit. Bijzondere aandacht voor promotie van Gent Bloemenregio en van de Gentse azalea als Beschermde Geografische Aanduiding ('streekproduct')
 • Het verstrekken van informatie en educatie m.b.t. de sierteelt en de daarmee verbonden activiteiten
 • Tentoonstellen van werktuigen, alaam en voorwerpen ivm sierteelt en agrarische sector
 • Tentoonstellen van verschillende cultiva’s met grootste economisch belang in de streek, in botanische tuin
 • Nieuwe injectie voor commerciële sierteelsector
 • Ontwikkeling streekidentiteit
 • Promotie van Lochristi als bloemengemeente
 • Toeristisch aantrekkelijker maken van de gemeente

Uitvoering

Gemeentebestuur Lochristi

Contactpersoon

Christoph De Fré
Dorp-West 52
9080 Lochristi
09 326 88 26