Sociaal ontmoetingscentrum voor ouderen

Categorieën

Thema

Basisvoorzieningen

Jaar

2011

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Meetjesland-Leie-Schelde

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

46.784,00 euro

Promotor

Woonzorgcentrum Sint-Bernardus vzw, Assenedestraat 18 - 9968 Bassevelde

Duurtijd

01/01/2011 - 31/12/2012

Situering

Het creëren van een ontmoetingscentrum heeft als doel de ouderen van Assenede en de dorpgsgemeenschap van Bassevelde specifiek elkander te ontmoeten via een aanbod van diverse dienstverleningen en een ruim vernieuwend aanbod aan activiteiten. Op deze wijze wordt de dorpsgemeenschap versterkt onder de inwoners, met een bijzondere aandacht voor het doorbreken van het sociaal isolement en vereenzaming bij ouderen die nog thuis wonen.

Doelstellingen

Strategische doelstelling

 

De hoofddoelstelling van het project is het bereiken van een hogere vorm van sociale integratie in het dorp. Bewoners zijn emotioneel betrokken bij hun woonomgeving maar zetten dit maar om in concrete actie als ze gestimuleerd worden.

Het creëren van een ontmoetingscentrum heeft als doel aan inwoners van Assenede en de dorpsgemeenschap van Bassevelde specifiek de  mogelijkheid te bieden elkander te ontmoeten via een aanbod van diverse dienstverleningen en een ruim vernieuwend aanbod aan activiteiten.

Op deze wijze wordt de dorpsgemeenschap versterkt onder de inwoners met een bijzondere aandacht voor het doorbreken van het sociaal isolement en vereenzaming bij ouderen die nog thuiswonen.

 

Operationele doelstellingen

 

Het is de bedoeling functies van het woon-zorgcentrum te verruimen naar andere doelgroepen bv. door het restaurant ook open te stellen voor de kinderen van de nabijgelegen school. Dit kan het contact oudere–jongeren verder positief beïnvloeden.

Het project draagt ook bij tot het algemeen welzijn van de oudere. Sociaal isolement bij ouderen gaat vaak samen met minder aandacht voor volwaardige en gezonde voeding met lichamelijke problemen als gevolg (85 % van de opname’s in het AZ op de geriatrie vanuit onze regio heeft te maken met ondervoeding). Het initiatief kan dus op deze wijze bijdragen om hospitalisatie van ouderen te voorkomen.

 

Concrete acties

 

Het project omvat tal van acties:

 

 • Het inrichten van het cafetaria van het woon-zorgcentrum naar restaurant.
 • Het voorzien van een aanbod van gezelschapsactiviteiten, creëren van een tv-zithoek.
 • Aanbod voor het nemen van warm middagmaal voor kleuters en leerlingen van de lagere   school van ’t Brugje Bassevelde.
 • Het inzetten van vrijwilligers i.s.m. AanZ.
 • Vervoer voor minder mobiele ouderen die thuis wonen i.s.m. vrijwilligers en

dagverzorgingscentrum.

 • Het informeren en organiseren van activiteiten i.s.m. het Lokaal Dienstencentrum van OCMW Assenede.
 • Deelname aan culturele activiteiten bevorderen, muziek, dans (“dans en zorg” i.s.m. het Creatief  Begeleidingscentrum Krekenland).
 • Het organiseren van activiteiten voor seniorenverenigingen (bv. ruimte bieden voor OKRA-kaartclub, …tot echte samenwerkingsactiviteiten)
 • Aanbod van bibliotheek: tijdschriften, kranten, … aangepast aan de leeftijd,  leesgroepen, voorleesgroepen, beluister-cd’s, …

           

Resultaten van het project:

 

 • Per dag 14 ouderen ontvangen voor maaltijd en/of namiddagactiviteit of cafetaria. Elke oudere krijgt de mogelijkheid om twee maal per week naar het ontmoetingscentrum te komen. Dit geeft de mogelijkheid om per week 42 tot 70 ouderen te bereiken.
 • Het versterken van het dorpsleven onder de ouderen van de regio.
 • Het doorbreken van vereenzaming bij ouderen.
 • Het onderhouden van de fysische conditie door het aanbieden van evenwichtige warme maaltijden.
 • Het op peil houden of het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid door het aanbieden van pc met internet, krant, lectuur, ..
 • Het tijdig signaleren naar de thuiszorgdiensten van fysische, psychische en sociale problemen bij de ouderen die naar het centrum komen. Dit gebeurt uiteraard steeds in overleg met de oudere zelf.
 • Het fysische, psychisch en sociaal welzijn op niveau houden en verbeteren door diverse activiteiten of animatie.

 

Uitvoering

Woonzorgcentrum Sint-Bernardus vzw, Assenedestraat 18 - 9968 Bassevelde

Contactpersoon

Guy Claeys
Assenedestraat 18
9968 Bassevelde
09/323.92.22 of 0475/647781