Sterk met Melk: een gezamenlijk proces voor verschillende gebieden

Categorieën

Thema

Samenwerking

Jaar

2006

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Meetjesland

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

194.972,00 euro

Promotor

Diane Schoonhoven

Duurtijd

2,5 jaar

Situering

Van 2006 tot halfweg 2008 zet het Meetjesland samen met Brugse Ommeland zijn schouders onder duurzame landbouw.
Het project speelt zich af op 2 niveaus: duurzame landbouw op bedrijfsniveau (op
pilootbedrijven) en duurzame landbouw op streekniveau, wat betekent dat de troeven van het werken binnen een regio uitgespeeld worden en dat de toepassingsmogelijkheden van duurzame landbouw afgestemd worden op de regio.
Het product van het project is het werken met de duurzaamheidsster (beoordelingssysteem
van Stedula) op melkveebedrijven en uitwisseling van kennis en ervaring met de Nederlandse melkveehouderij. Belangrijk is dat individuele boeren vooruitgang boeken
op economisch, ecologisch en sociaal vlak. Het proces is het bewustmaken van landbouwers
en anderen van de mogelijkheden van duurzaam boeren met de betrokkenheid van de
landbouw- en andere sectoren in de regio.

Contactpersoon

Diane Schoonhoven
Oostveldstraat 1
9900 Eeklo
09/3769738