Stroatluêpers - We verstoan malkander int Meetjesland

Categorieën

Thema

Cultuur

Jaar

2013

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Oost-Vlaanderen

Assen

As 3

Projectgegevens

Projectkost

41.900,00 euro

Promotor

COMEET

Duurtijd

01-01-2013 - 30-06-2015

Situering

Dialect is een belangrijk onderdeel van het Meetjeslandse cultureel immaterieel erfgoed dat vaak niet naar waarde geschat wordt. Toch is dit dialecterfgoed onlosmakelijk verbonden met de identiteit van de Meetjeslanders. Een groot deel van de dialectwoordenschat verwijst bovendien naar de agrarische sector, die typerend is voor het Meetjesland. Dialect is bovendien een belangrijke factor voor de sociale cohesie binnen een gemeenschap en brengt de Meetjeslanders dichter bij elkaar. Als gevolg van plattelandsvlucht, nieuwe inwoners die de dialecten niet kennen en schoolgaande jeugd die onderwijs volgt in de grote steden, dreigen de Meetjeslandse dialecten te verdwijnen. Enkel de oudere generatie is nog vertrouwd met dit erfgoed en kan de échte dialecten nog spreken. Als antwoord op deze actuele trend wil het project Stroatluêpers - We verstoan malkander int Meetjesland de bewustwording van het dialecterfgoed vergroten in het Meetjesland.

Doelstellingen

De hoofddoelsteling bestaat erin de bewustwording en belangstelling voor het Meetjeslandse dialecterfgoed te vergroten. In de eerste plaats wordt de bewustwording gestimuleerd bij de jongeren van het Meetjesland, die nog nauwelijks vertrouwd zijn met de plaatselijke dialecten. Ook jongeren die minder in contact staan met cultuur en erfgoed worden hiertoe aangezet. Daarnaast wordt ook de oudere generatie gewezen op dit erfgoed. Zij spreekt de dialecten nog maar ziet de erfgoedwaarde hiervan niet altijd in. Tenslotte worden ook de andere inwoners van het Meetjesland zich meer bewust van de dialecten rondom hen. De dialecten zullen immers te horen en te zien zijn in de publieke ruimte dankzij de ontsluitingsmethodes van de jongeren.

Uitvoering

COMEET

Contactpersoon

Rebecca Van Rechem
Van Hoorebekeplein 1b4
9900 Eeklo
09 373 75 96