Teelt van kruiden: niche of beloftevolle diversificatie?

Categorieën

Thema

Intermediaire dienstverlening

Jaar

2011

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Kruishoutem

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

58.810,22 euro

Promotor

Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen

Duurtijd

01/01/2011 - 30/06/2013

Situering

Innovatieve kruidenteelt op een landbouwbedrijf zorgt voor de nodige diversificatie opdat het inkomen gewaarborgd blijft. Door teelttechnische en commerciële uitwerking wordt een stevige basis gevormd binnen bedrijf én streek. De knelpunten, die via een werkgroep aan het licht komen, worden gericht behandeld in een opleiding, met daaropvolgend de introductie van kruiden onder deskundige begeleiding. Uiteraard worden de resultaten verwerkt, gebundeld en verspreid via diverse kanalen. Dit project biedt de mogelijkheid kruidenteelt verder uit te werken in de Vlaamse Ardennen, maar vormt eveneens een kans tot introductie binnen het Proefcentrum om hier blijvend onderzoek naar te verrichten.

Doelstellingen

Het uitwerken van professionele akkerbouwmatige teelt van aromatische planten met het oog op productinnovatie. Via een oproep kan een werkgroep opgericht worden waar beslist wordt op welke kruiden de focus zal gelegd worden. Door het aanleggen van verscheidene proefvelden (o.a. op locatie) kan verdere uitwerking van deze teelten plaatsvinden, dit zowel op teelttechnisch vlak als na de oogst. De teelttechnische begeleiding zal zich zowel naar gangbare als biotuinders richten om op een zo rendabele manier te telen. Toch eindigt dit project niet bij het oogsten daar ook de verschillende vermaktingsmogelijkheden moeten uitgeprobeerd worden om tot een bijkomend landbuowinkomen te komen. Het project richt zich uiteraard op tuinders die open staan voor kruidenteelt, waar samen met hen één teeltseizoen van a tot z kan doorlopen worden. Tevens worden het verloop en de resultaten van het project gecommuniceerd via artikels in nieuwsbrieven en publicatie in vakpers zodat de nodige sensibilisering van kruidenteelt aanwezig is.

Via dit project wordt kruidenteelt geïntroduceerd. Dit leidt tot diversificatie en innovatie op bedrijven en komt de regio ten goede. Diversificatie zorgt voor een ruimere spreiding van inkomsten en vormt een steverige basis voor de bedrijfsvoering.

 

Concreet zal het projectvoorstel starten met het polsen naar de interesse in kruidenteelt. Hierbij worden alle telers aangesproken. Vervolgens wordt met alle kandidaten samen gezeten en worden de mogelijke opties nagegaan ter implementatie in hun bedrijf. Er zal in onderling overleg een selectie plaatsvinden van de soorten kruiden waarop toegespitst wordt. Eenmaal dit beslist is, wordt er een opleiding voor de geïnteresseerden  voorzien binnen het project. Tijdens deze interactieve opleiding zullen het kennisaanbod en de kennisvragen elkaar vinden. De telers gezamelijk info omtrent het teelttechnische en verwerkingsaspect van kruiden, maar ook de afzet van het eindproduct wordt reeds mee verwerkt in de opleiding. Tijdens deze opleiding zal reeds een bedrijfsbezoek plaatsvinden zodat de telers reeds een idee hebben hoe deze theoretische bijscholing zich in de praktijk vertaalt. Vervolgens gaat elke teler met deze info zelf aan de slag. Er worden demonstratievelden aangelegd op locatie. Hierbij heeft het PCG een begeleidende rol. Via aanvullend bedrijfsbezoek kan er een kijkje bij elkander genomen worden en kan er geleerd worden van elkaars positieve en negatieve aspecten. Vervolgens worden de resultaten verwerkt in één gemeenschappelijk document dat openbaar wordt verspreid.

 

In de reguliere werking van het PCG is kruidenonderzoek nog niet vervat. Indien het projectvoorstel zou goedgekeurd worden, zal dit project aanzien worden als een kans om deze tak erbij te nemen en blijvend onderzoek te verrichten naar kruiden. Het project Vlaamse Ardennen neemt eveneens de teelt van kruiden in pot op in het onderzoek. Per regio wordt op een andere doelgroep gemikt. Het project in de Vlaamse Ardennen heeft ook aanvullend de mogelijkheid om proefvelden op het Proefcentrum zelf aan te leggen zodat de opvolging constant kan gegarandeerd worden. Bijkomend kan hier een proefveldbezoek aan gekoppeld worden.

Uitvoering

Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen

Contactpersoon

Justine Dewitte
Karreweg 6
9770 Kruishoutem
09/381 86 82 of 0498/746 859