Toeristisch-recreatieve ontsluiting van het Tielts Plateau

Categorieën

Thema

Toerisme

Jaar

2009

Provincie

West-Vlaanderen

Locatie

Tielts Plateau

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

201.764,00 euro

Promotor

Westtoer a.p.b.

Duurtijd

1/10/2009 – 30/06/12

Situering

Het project bestaat uit het ontwikkelen, uitwerken en realiseren van concrete, strategische acties op basis van de voorstudie; focus op het tielst Plateau. Westtoer stelt voor als intergemeentelijk projectcoördinator op te treden voor dit project. Kerntaken van deze projectcoördinatie is het stimuleren van enerzijds netwerkvorming en anderzijds het stimuleren van samenwerking tussen streekinfopunten, lokale ondernemingen en attracties op toeristisch en recreatief vlak. De toeristisch-recreatieve ontsluiting van het Tielts Plateau bestaat uit deelprojecten: 1. Uitdragen van de streekidentiteit Door middel van het realiseren van verschillende toeristisch-recreatieve projecten dient een stevige positionering opgebouwd te worden op basis van de eigen streekidentiteit. 2. Versterken van de recreatieve routestructuren en netwerken Het onderzoeken en realiseren van nieuwe routestructuren op het vlak van fietsen en wandelen. 3. Ontwikkelen van belevingspunten Panoramische vergezichten, rurale picknickfaciliteiten en ruimten voor verhalen zorgen voor een toeristische beleving in de eigen gemeente 4. Ondersteuning van kleinschalige toeristische ondernemingen Het stimuleren (netwerking), begeleiden (vorming) en adviseren (beleidsmatig) van kleinschalige toeristische ondernemingen (logies, reca, winkels, hoeveproductenten). 5. Ontwikkelen van toeristisch-recreatieve producten en arrangementen Het uitweken van dag- en verblijfsarrangementen en het organiseren van één-dagevenementen.

Contactpersoon

Stefaan Gheysen – Lieven Verdonck - Christine Fijnaut
050/305540