Uitwerken interactieve e-module kostprijsberekening fruitverwerking in de thuisverkoop binnen de tuinbouw

Categorieën

Thema

Intermediaire dienstverlening

Jaar

2012

Provincie

Limburg

Locatie

Provincie Limburg

Assen

As 3

Projectgegevens

Promotor

KVLV vzw – Steunpunt Hoevproducten

Duurtijd

01/07/2012 - 30/06/2013

Situering

Het Steunpunt Hoeveproducten begeleidt al meer dan 10 jaar land- en tuinbouwbedrijven bij de opstart en/of uitbouw van een thuisverkoop en verwerking. Deze begeleiding kan van verschillende aard zijn: wettelijke verplichtingen, inrichting van bedrijfslokalen, opmaken van autocontroleplannen op basis van HACCP, administratie, ruimtelijke ordening,…

Het is echter vaak schrijnend om zien dat na alle inspanningen (zowel financiële als persoonlijke) de thuisverkoop toch niet het verwachte meerinkomen genereert. Als men dan samen met de thuisverkoper aan tafel gaat zitten en een gestructureerde kostprijsberekening maakt komt men maar al te vaak tot het besluit dat de thuisverkoper niet al zijn gemaakte kosten doorrekent of verkeerdelijk doorrekent en dat de producten die met veel liefde en passie gemaakt werden eigenlijk tegen kostprijs (of nog erger onder de kostprijs) verkocht worden.

Het Steunpunt wil land- en tuinbouwers aanzetten bewust de stap te zetten naar de opstart van een thuisverwerking en zeker niet over één nacht ijs te gaan. Een gedegen kennis van alle mogelijke kosten is één van de vereisten om dit te kunnen doen. Het Steunpunt wil nu een e-module ontwikkelen waarin hoeveproducenten al hun kosten kunnen inbrengen waarna het programma (op basis van de ingegeven cijfers) de prijs van het afgewerkte product vb. een fles fruitsap, een potje confituur,… zal berekenen. Op basis van deze kostprijs kan de tuinbouwer dan zijn verkoopprijs bepalen.

Het programma zal toelaten met de kosten te ‘spelen’ en na te gaan wat de effecten zijn op de kostprijs als men een goedkoper of duurder toestel aanschaft, als men iemand in dienst neemt om de producten te bereiden,…

Om dit mogelijk maken moet in de eerste plaats de website van het Steunpunt herwerkt worden. Deze herwerking zelf valt buiten de projectfinanciering maar het creëren van de e-module en het inpassen in de website zouden wel deel uitmaken van dit project.

Bij de e-module zou ook een eenvoudige handleiding gemaakt worden waarin vnl. wordt uitgelegd waarom bepaalde kosten in rekening moeten gebracht worden en hoe ze te interpreteren zijn. Wellicht zal in de handleiding gewerkt worden met een fictief voorbeeldbedrijf waar tuinbouwers hun eigen situatie aan kunnen spiegelen. Er zal ook een opleidingsmodule ‘kostprijsberekening’ georganiseerd worden.

Doelstellingen

Er kunnen vier doelstellingen onderscheiden worden:

  • Uitwerken van en via de website www.steunpunthoeveproducten.be toegankelijk maken van een           e-module voor de berekening van de kostprijs van een verwerkt fruitproduct;
  • Uitwerken van een handleiding;
  • Helpen en begeleiden van tuinbouwers bij hun kostprijsberekening van hun producten;
  • Organisatie van een vormingsmoment voor de fruittelers in de provincie Limburg.

 

Uitvoering

KVLV vzw – Steunpunt Hoeveproducten

Contactpersoon

Ann Detelder
Hospitaalstraat 15/2
3740 Bilzen
016/24 39 54