Uw kijk op Den Dijk!

Categorieën

Thema

Plattelandsonwikkeling

Jaar

2011

Provincie

Antwerpen

Locatie

Hoogstraten

Assen

As 4

Projectgegevens

Promotor

Stadsbestuur Hoogstraten

Duurtijd

08/2010 → eind 2011

Situering

 

Het stadbestuur Hoogstraten is eigenaar van een aantal braakliggende percelen gelegen in het grensgebied van het woongebied en het agrarisch gebied (gekend als "Den dijk").    Deze percelen zullen ingericht worden als randstedelijk groengebied waar mensen kunnen vertoeven en  wandelen en waar kinderen kunnen spelen in een natuurlijk-avontuurlijk speelterrein.
Het  groengebied combineert de meer traditionele "parkfunctie" waar mensen kunnen wandelen en genieten van de groene omgeving met de "speelfunctie" welke sterk naar voor geschoven wordt.  Bedoeling is enerzijds een aantal speeltoestellen te plaatsen in natuurlijke materialen.   Daarnaast wordt een gedeelte van het terrein ingericht als speelweide, voorzien van een aantal groenelementen en voorzieningen in natuurlijke materialen die uitnodigen tot spelen (bv. niveauverschillen, boomstammen,…).

 

Op deze manier kan een zachte overgang gecreerd worden tussen het stedelijke gebied en het aanpalende landelijke gebied in de vallei van de Mark. 

 

Doelstellingen

Behoefte aan speel- en groenruimte
Gezien de enorme groei van de verstedelijking van de dorpsomgeving en het open gebied ontstaat er een steeds groter tekort aan open speel - en rustruimte voor zowel jong als oud, individuen als vereniging ….
Sociale bouwkavels, die zeer aantrekkelijk zijn voor jonge gezinnen, hebben slechts een zeer beperkte tuin, waardoor kinderen op andere vaak openbare locaties hun speelgenot gaan zoeken. Uit een bevraging (uitgevoerd in 2009 te Hoogstraten) bij ouders blijkt dat kinderen een steeds grotere vraag hebben naar avontuurlijk spelen. In bijna elke tuin kan u tegenwoordig een speeltuig of trampoline vinden, maar kinderen willen ook kunnen lopen, rennen, verstoppen, … kortom uitgedaagd worden om op een creatieve en avontuurlijke manier te spelen en dit nabij hun woonplaats. Kinderen hebben hiervoor geen grootse speelinfrastructuur nodig, maar enkele speelimpulsen kunnen een kind al naar fantasieland brengen.
Naast de sociale bouwkavels is ook de bouw van appartementen erg in trek. Wat maakt dat openbare speel - en rustruimtes vaak de enige open ruimte is waar mensen zich naartoe kunnen begeven. Zo een ruimte vlak bij huis is dan ook  een zeer aangename meerwaarde. 
In de deelgemeente Hoogstraten wonen 1442 kinderen tussen 0 en 18 jaar (Cijfergegevens van 31 december 2008). Tot op heden kunnen zij gebruik maken van 8 gemeentelijke buurtspeelpleintjes.
De deelgemeente Hoogstraten telt vier jeugdbewegingen, die op één weekend meer dan 580 kinderen en jongeren ontvangen voor spel en avontuur. Op dit moment beschikken zij over een zeer beperkte ruimte voor hun sport en spel.
We zijn er ons van bewust dat doorheen de jaren de populatie van een wijk, buurt of dorp wijzigt, waardoor ook de behoeften van een wijk, buurt of dorp over onder andere open ruimte veranderen. Een open ruimte is daarom niet enkel belangrijk voor kinderen en jongeren, ook andere leeftijdsgroepen zijn hiermee gebaat. Een open speel- en rustruimte kan dan ook perfect zo ontwikkeld worden dat zowel jong als oud er mee van kan genieten.
 
 
 
Aansluitend op de voorziene locatie voor de aanleg van het speelterrein worden momenteel nieuwe verkavelingen opgericht. Jonge gezinnen met kleine kinderen die gedurende vele jaren behoren tot de beoogde doelgroep. Zij zullen zeer waarschijnlijk veel gebruik maken van de extra buitenspeelruimte die met het project kan gerealiseerd worden. 
 

Contactpersoon

Sonja Leemans
Vrijheid 149
2320 Hoogstraten
03/340 19 43