Voorzien van repetitieruimte in Wervik binnen de jeugdsite d’Arke

Categorieën

Thema

Cultuur

Jaar

2012

Provincie

West-Vlaanderen

Locatie

Westhoek

Assen

As 4

Projectgegevens

Promotor

Stadsbestuur Wervik

Duurtijd

01/01/2011 - 31/12/2013

Situering

Sedert 2007 is het Stadsbestuur Wervik op zoek naar repetitieruimte. Via het jeugdproject “Site d’ Arke” willen ze enkele van hun grootste plaatselijke jeugdwerkinitiatieven duurzame ruimte ter beschikking stellen en tevens ruimte genereren voor verschillende jonge muziekgroepjes uit de stad. Deze ruimte willen ze naar de toekomst toe zoveel mogelijk flexibiliteit bieden, om ook andere culturele vorming als dans, theater en beeldende vorming een plaats te kunnen geven. De jeugdsite d’ Arke huisvest momenteel volgende verenigingen: CHIRO Wervik, KSA Wervik, TROS dansgroep Wervik, studentenclub Moeder Werviksche en er repeteert momenteel één muziekgroep.

Het gebouw is eigendom van een parochiale vzw en stad Wervik heeft een erfpachtregeling tot 2031.

Op de site d’ Arke staat een grote centrale loods. Deze wordt op vandaag gebruikt als gesloten speel- en opslagruimte voor de CHIRO en de KSA. In de loods zijn ook de lokalen van de CHIRO voorzien en een zolderruimte die ook door de CHIRO in gebruik wordt genomen. De gebouwtjes links en rechts op het terrein langsheen de perceelsgrens zijn de restanten van lazaretten van de periode rond WO I. Ondanks hun slechte bouwfysische staat is er momenteel een dossier van klassering bezig met betrekking tot deze gebouwtjes. Een ministerieel besluit voor voorlopige klassering werd getekend op 22/7/2011. In geval van klassering zullen deze gebouwen niet mogen worden afgebroken en vervangen door bvb een nieuwbouw. Momenteel is het openbaar onderzoek net afgelopen en hebben zowel eigenaars als de gebruikers jeugdverenigingen bezwaar ingediend en de stad gaf een negatief advies betreffende die mogelijke klassering. In dit besluit is het gebouw van de loods van de arke expliciet uitgesloten voor klassering waardoor een verbouwing aan deze loods nooit een onderwerp kan uitmaken van een restauratiedossier voor monumenten en landschappen.

Deze beperking maakt dat men nu zou kiezen voor een aanbouw aan de loods waarin binnen de aanbouw een aantal extra afdelingslokalen voor het jeugdwerk kunnen voorzien worden en daarnaast zou men vooral investeren in een repetitieruimte en culturele ruimte waarin jeugdcultuurvormen als dans, theater, beeldende vorming, ... kansen kunnen gegeven worden.

Concreet wordt steun gevraagd voor de ruimtes voorzien als repetitiezalen of flexibele culturele ruimte.

Deze ruimtes bestaan uit twee grote repetitiezalen van ca. 38m² waarin akoestische boxen opgesteld zullen worden. Door de eenvoudige ruimtelijkheid van deze zalen kunnen zij nu en in de toekomst ook gebruikt worden voor andere vormen van culturele ontwikkeling: dans, toneel, beeldende vorming.  Tussen deze  repetitielokalen wordt een toegang en algemene ontspanningsruimte voorzien, die als toegang dient naar de boxen. In het verlengde van de repetitielokalen wordt ook een sanitair blok voorzien. En boven de repetitieruimtes is er een bergingslokaal.

Doelstellingen

Het project heeft volgende doelstellingen:

  • Het voorzien in infrastructuur onder mee via goedkope zaaltarieven, renovatiepremies, ... voor verenigingen die buiten de stad om over een lokaal beschikken, en stedelijke huisvesting voor een groot aantal verenigingen.
  • Het aanbieden van (aan)gepaste infrastructuur aan verenigingen die door de jaren heen hebben bewezen een groot maatschappelijk nut te hebben.
  • Zorgen voor een goede invulling van vrije tijd, waardoor het welzijn van jongeren in het algemeen verbetert.
  • De renovatie/aanpassing van de gebruikte gebouwen door de jeugdverenigingen op de site d’ arke.
  • Versterken van het jeugdweefsel in de stad door de uitbouw van repetitieruimtes op deze plaats.

Uitvoering

Stadsbestuur Wervik

Contactpersoon

Renzo Demeulenaere
Sint-Maartensplein 16
8940 Wervik
056/95 24 20