Sterke toename beheerovereenkomsten soortenbescherming in gebieden die aantrekkelijk zijn voor akker- en weidevogels

De bedrijfsplanners proberen landbouwers te overtuigen om  beheerovereenkomsten voor akkervogels vooral te sluiten in gebieden die van nature meest geschikt zijn voor akkervogels.

Beheerovereenkomsten voor akker – en weidevogels worden best geconcentreerd in de gebieden die van nature aantrekkelijk zijn voor die soorten. Zo hebben ze de meeste kans om een positief effect te hebben op de populatie akker-en weidevogels in Vlaanderen. In Vlaanderen ligt zo'n 10.000 ha geschikt akkervogelgebied. Het is daar dat de bedrijfsplanners vorig jaar zoveel mogelijk landbouwers probeerden te overhalen om beheerovereenkomsten te sluiten. En met succes. Op een jaar tijd steeg de oppervlakte aan beheerovereenkomsten in de voornaamste akkervogelgebieden van 443 ha naar 657 hectare (+48%). Ook dit jaar wordt die aanpak voortgezet.

Die toename zorgt ervoor dat in een aanzienlijk deel van de voornaamste akkervogelgebieden in Vlaanderen in 2019 een dekking aan beheerovereenkomsten gehaald wordt van 6 % of meer.  Zo werd bijvoorbeeld in een 544 hectare groot deelgebied ten westen van Landen een toename gerealiseerd van 24 hectare naar ruim 44 hectare aan beheerovereenkomsten of ruim 8%. Ook in De Moeren in West-Vlaanderen liggen 95 ha aan beheerovereenkomsten of ruim 11%. Zulke dekkingsgraden aan akkervogelvriendelijke maatregelen kunnen volgens experten volstaan om een verdere achteruitgang van akkervogels in die gebieden tegen te gaan.

Ook beheerovereenkomsten voor weidevogels worden zo veel mogelijk gesloten in de meest geschikte weidevogelgebieden. Aan de benedenloop van de Zwarte Beek ligt een weidevogelgebied van 1000 ha. Daar werden op ruim 162 ha (of bijna 17%) beheerovereenkomsten voor weidevogels gesloten.  Ook in de polders in de buurt van Vijfwege voeren landbouwers op 23% geschikt weidevogelgebied beheermaatregelen voor weidevogels uit.

Bron: VLM, 29 januari 2019