Herstel open valleilandschap in de Zwarte Beek

In de vallei van de Zwarte Beek werken VLM, Agrobeheercentrum Eco², Natuurpunt, en lokale landbouwers samen om het open valleilandschap te herstellen.

In de vallei van de Zwarte Beek (Limburg) werken VLM, Agrobeheercentrum Eco², Natuurpunt, en lokale landbouwers samen om het open valleilandschap te herstellen. Op een strook van in totaal 850m langs het fietspad aan de Bocht van Laren, worden momenteel houtkanten gekapt waarin veel invasieve exoten groeien. In het najaar zal dan lager, inlands, structuurrijk struweel (dicht struikgewas) aangeplant worden. Dat soort begroeiing is populair bij vogels zoals grauwe klauwier, spotvogels, geelgorzen en nachtegalen.

Het achterliggend idee van de kapwerken, is om de strook eerst open te maken, en dan opnieuw te beplanten. Zo past de begroeiing weer beter in het historisch open valleilandschap, dat een goede thuis is voor weidevogels. Invasieve exoten zoals Amerikaanse eik worden gekapt. In de strook stonden ook grote, inlandse eiken. Die stonden op sommige plaatsen heel dicht bij elkaar en verdrongen elkaar. Daardoor groeiden ze scheef, met alle gewicht aan één kant, waardoor  afbrekende takken op het fietspad vielen. Om de beste eiken een kans te geven, werden die eiken ook afgezaagd. De toekomstbomen blijven staan. Dat zijn de eiken die voldoende plaats hebben om groot en goed uit te groeien.  Ook hazelaar en berk die te groot werden en elkaar verdrongen, werden gekapt.

In het najaar zal de Amerikaanse vogelkers en de Amerikaanse eik verder bestreden worden, en in de winter volgt dan de aanplant met lager, inlands struweel, zoals hazelaar, meidoorn, sleedoorn en hondsroos. Een deel van de eiken zal opnieuw opschieten. Die kunnen blijven staan als ze voldoende plaats hebben om te groeien. Het lage, dichte struikgewas zal weer meer licht krijgen waardoor ook de vruchten beter groeien. Vogels broeden graag in dat struikgewas en vinden er ook voedsel zoals bessen.

Beheerovereenkomsten en natuurbeheer 

De kapwerken worden uitgevoerd binnen beheerovereenkomsten omvormingsbeheer houtkant. Daarnaast sloten vele landbouwers in he​t gebied ook beheerovereenkomsten om kruidenrijke graslanden en boekweitakkertjes aan te leggen en onderhouden. Een mooi voorbeeld van hoe landbouwers met behulp van beheerovereenkomsten mee kunnen helpen om de natuurdoelstellingen in een gebied te realiseren!

Meer informatie

Bron: VLM, 19 februari 2019