Wedstrijd Prima Plattelandsproject 2021!

De deadline voor het indienen van kandidaturen voor de wedstrijd ‘Prima Plattelandsproject’ is sinds 12 juni 2021 verstreken. Met dit initiatief willen we de PDPO III-projecten extra in beeld brengen. Alle begunstigden van maatregelen in het kader van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014 – 2020 (PDPO III), inclusief de overgangsperiode 2021-2022, konden hun project of investering indienen binnen één van de zes verschillende thema’s! Maar liefst 25 kandidaturen werden vóór 12 juni ingediend. Na toetsing van de ontvankelijkheid door het Vlaams Ruraal Netwerk werden hier 24 kandidaturen van weerhouden. Deze wedstrijd dient om kennis uit te wisselen, goede praktijken te delen en zo anderen te inspireren. Maar ook om de netwerken tussen verschillende betrokkenen te vergroten en/of te versterken.

Bij meer dan één ingediende kandidatuur per thema per provincie was de tussenkomst van de provinciale jury nodig. Deze juryronde zit er sinds 1 oktober op. Hierdoor blijven er nog 14 kandidaturen over, verspreid over vijf thema’s. Na screening van de projecten zal de experten-jury uiteindelijk één winnaar per thema aanduiden. De jury beoordeelt de projecten op basis van uitzonderlijk belang, verdienste, maar ook hefboomfunctie en/of vernieuwend karakter.

Publieksstemming

Naast de winnaars die door de experten-jury gekozen zijn, zal er ook een publiekswinnaar zijn. Alle thema's en projecten vindt u in het menu links van deze pagina. Stemmen op uw favoriete kandidaturen kon tot en met 19 november 2021.

De prijsuitreiking vindt plaats op 10 december als digitaal evenement.

Prijs

  • Een professioneel filmpje van uw initiatief (project, investering ...)
  • Promotie over uw inspirerend project
  • Projecten die de experten-jury (= tweede juryronde) halen, ontvangen een mand vol heerlijke streekproducten.

Praktisch

Hou zeker ook onze facebook-pagina in het oog. We wensen alle deelnemers veel succes!

                                               Logo wedstrijd 'Prima Plattelandsproject 2021'