Wedstrijd Prima Plattelandsproject 2021!

Op vrijdag 10 december vond de prijsuitreiking van de wedstrijd ‘Prima Plattelandsproject’ plaats. Met dit initiatief willen we de PDPO III-projecten extra in beeld brengen. Alle begunstigden van maatregelen in het kader van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014 – 2020 (PDPO III), inclusief de overgangsperiode 2021-2022, konden hun project of investering indienen binnen één van de zes verschillende thema’s! Maar liefst 25 kandidaturen werden vóór 12 juni ingediend. Na toetsing van de ontvankelijkheid door het Vlaams Ruraal Netwerk werden hier 24 kandidaturen van weerhouden. Deze wedstrijd dient om kennis uit te wisselen, goede praktijken te delen en zo anderen te inspireren. Maar ook om de netwerken tussen verschillende betrokkenen te vergroten en/of te versterken.

Inspiratiebrochure 'Prima Plattelandsproject PDPO III' - kandidaturen 2021

In de overzichtelijke brochure vind je alle ingediende kandidaturen terug. De icoontjes geven je meer informatie over hun resultaten binnen deze wedstrijd. Al kunnen we stellen dat er in deze wedstrijd geen verliezers zijn, en dat alle kandidaturen als goede voorbeelden bestempeld kunnen worden.

Digitale prijsuitreiking

De prijsuitreiking vond digitaal plaats en is te herbekijken via deze YouTube-link

De presentatie over het GLB 2023 - 2027 vindt u ook terug op onze website.

Prijs

  • Een professioneel filmpje van uw initiatief (project, investering ...)
  • Promotie over uw inspirerend project
  • Projecten die de experten-jury (= tweede juryronde) halen, ontvangen een mand vol heerlijke streekproducten.

Praktisch

 

                                               Logo wedstrijd 'Prima Plattelandsproject 2021'